Muhammedkarikatyrerna: Varför känner vi oss kränkta?
Av: Abd al-Wâhid Yahya
Källa: www.islamguiden.com

För en icketroende och helt sekulariserad person är saker som uppenbarelsen från Gud vare sig det är genom Jesus – över honom vare frid – budskap, Koranen eller Torah bara en samling uråldriga sagor, mytbildningar och övertro. Något som kommit till som en direkt konsekvens av avsaknaden av vetenskap, modernitet och förståelse för universum i enlighet med den moderna vetenskapen - Men för en troende är dessa saker verklighet.

Profeten Muhammed – över honom vare Guds frid och välsignelser – är Guds profet. Han mottog Guds ord, de sista ord som Guds skulle ge Sin skapelse till vägledning innan domedagen och världens slut.

I Islam finns två källor till religionen. Den första är Koranen och den andra är Muhammeds föredöme. Detta föredöme kallas med en teologisk term för ”sunnah” och består av Muhammeds ord, gärningar m fl. Dessa anses vara direkt inspirerade av Gud och har därför en mycket stor betydelse när man skall tolka och förstår Koranen.

En muslim som växer upp i ett religiöst hem får mycket tidigt lära sig vem Muhammed var. Föräldrarna berättar om honom med ord som lyser av respekt och kärlek. Man läser hans biografi och lär sig förstå på vilket sätt hans liv och gärning har relevans även i dag i så skilda liv som fåraherdelivet i Somalia till postanställda i Sverige. Muslimer känner kärlek, respekt och vördnad för denne man. Profeten Muhammed är en förebild och ett exempel, en människa som exemplifierar det fullständiga islamiska levernet. Men han är en förebild som man känner som en nära vän eller t o m en släkting.

För en icketroende och helt sekulariserad person är dessa saker som uppenbarelsen från Gud vare sig det är Jesus – över honom vare frid – budskap, Koranen eller Torah bara en samling uråldriga sagor, mytbildningar och övertro. Något som kommit till som en direkt konsekvens av avsaknaden av vetenskap, modernitet och förståelse för universum i enlighet med den moderna vetenskapen.

Men för en troende är dessa saker verklighet. Hen eller hon studerar dessa saker, lär sig leva efter dess principer, värderingar och rekommendationer – och skördar de goda frukterna av detta arbete.

Som troende förstår man också i mötet med andra människor att de sekulariserade inte för sitt liv kan förstå hur en troende människa kan vara lycklig och känna sig framgångsrik i stt liv med sin religion, och den troende kan med få undantag inte känna igen sig i den sekulariserades bild av honom eller henne.

Muslimer i europa befinner sig under stor press p g a sin religionstillhörighet. När islam nämns i det offentliga samtalet är det i samband med kvinnoförtyck och hedersmord, terrorism och våld. Följaktligen blir vår religionstillhörighet synonym och liktydig med dessa saker. Vår religiösa identitet skuldbeläggs och misstänkliggörs. Försöken att nå ut med vår islamiska syn på dessa saker drunknar oftast i mediaströmmen som inte stannar upp för att ge detta utrymme. De samtal som ändå uppkommer mellan muslimer och ickemuslimer präglas alltid av dessa saker. Ofta förutsätts man på något vis kunna försvara övergrepp mot kvinnor och annat och möts med misstro när man gör tvärtom. Vissa människor tror till och med att man ljuger, att man döljer sanningen och kanske t o m har en dold agenda av något slag.

Karikatyrerna av Muhammed blir i ljuset av den islamiska förståelsen av vem han var och hans roll en mycket djup kränkning. De upprepar de negativa stereotyperna och tar dem ett steg längre, de nålar fast dem vid religionen självt. De slår rakt i hjärtat på människor som redan är på knä.

http://www.ikkc.se